บริษัท ซันฟลาวเวอร์ เอ็กซ์ตร้า เซอร์วิส จำกัด
sunflowerextraservice sunflowerextraservice sunflowerextraservice sunflowerextraservice
ผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวกและแมลง

Sunflower Extra Service

    บริษัท ซันฟลาวเวอร์ เอ็กซ์ตร้า เซอร์วิส จำกัด บริษัทเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ กำจัดปลวก หนู มด และแมลงทุกชนิด ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพและมีมาตรฐานการบริการที่ชัดเจน

     เราให้บริการด้วยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย มีระบบกำจัดปลวกหลากหลายวิธี ทั้งระบบเจาะพื้นอัดน้ำยา ระบบเดินท่อขณะกำลังก่อสร้าง ระบบใช้สถานีเหยื่อ รวมทั้งการฉีดคลุมหน้าดิน

    เรายังให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย ลูกค้าจึงมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพของการดำเนินการ โดยใช้น้ำยาเคมีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน เราพร้อมให้บริการกับที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือน คอนโด อพาร์ทเม้น บริษัท ห้างร้าน โกดัง โรงงาน สำนักงาน ร้านอาหาร ฯลฯ ปลวก มด แมลงสาบ หนู ล้วนเป็นสัตว์ที่คอยสร้างความรำคาญ ทำลายอาคารบ้านเรือนและสุขอนามัยในบ้านของคุณ เรามั่นใจว่าทุกปัญหาเหล่านั้นเราสามารถจัดการได้ และสามารถให้คำแนะนำด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

มาตรฐานการทำบริการกำจัดแมลงสาบ

บริการกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิด

- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ

- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อนที่พบตัว แหล่งอาหาร และบริเวณที่สำรวจพบร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากแมลงสาบ

- โรย/ใส่ยาผงสำเร็จรูปในแหล่งที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ หรือฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง

- ใส่เหยือแมลงสาบชนิดเจล (GEL) ตามบริเวณที่เหมาะสม และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ

- วาง/โรย เหยือแมลงสาบชนิดเม็ด ในบริเวณที่เหมาะสมหรือบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำ ยาผงไม่ได้

- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

- ขอความร่วมมือในการเข้าบริการ เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบจะต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั่วถึงทุกซอกทุกมุม ที่เป็นแหล่งหลบซ่อน/พักอาศัยของแมลงสาบ บริเวณปิดล็อคที่ฉีดพ่น หรือทำบริการไม่ได้จะเป็นจุดแพร่ระบาดของแมลงสาบทำให้การควบคุมไม่ได้ผล

- คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล หรือการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นมาตรการในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัยและน้ำ

สารเคมีที่ใช้ : CYPERMETHRIN

มาตรฐานการทำบริการกำจัดยุง

บริการกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิด

- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ

- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด (MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOGGING) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

- ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น

- ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ (LARVICIDN) ตามแหล่งเพาะพันธ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่

- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

- สารเคมีที่ใช้ : เดลต้าเฟริท 1% W/V, Deltamethrin


 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการทำบริการกำจัดมด

บริการกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิด

- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ

- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกรอบ ๆ ตัวอาคาร โดยเน้นที่สำรวจพบตัวมด แหล่งอาหารที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ

- โรย/ใส่ยาผงสำเร็จรูปในบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ เช่นแผงบอร์ดสวิตช์ไฟ เครื่องปรับอากาศ รอยแตกแยก บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เป็นต้น

- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

- การขอความร่วมมือเรื่องการสุขาภิบาล แรดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร (เศษอาหาร ขนม ขยะ) แหล่งหลบซ่อน (ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เก็บทิ้ง) และแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญที่มดจะขาดไม่ได้ เช่น ท่อน้ำ หรือก็อกน้ำรั่ว-ซึม น้ำจากท่อแอร์ หรือพื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ำขัง เป็นต้น

- สารเคมีที่ใช้ : CYPERMETHRIN

มาตรฐานการทำบริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิด

- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ

- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก ตามรอยแตก รอยร้าว และจุดที่พบปัญหา หรือเจาะพื้นตามจุดสำคัญ เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันและกำจัดปลวกใต้พื้นอาคาร (ในการบริการครั้งแรก)

- ใส่เคมีผลปลวก เพื่อกำจัดการลุกลามของปลวก

- สำรวจ / ตรวจเช็ค ปัญหาปลวกทุกครั้งที่เข้าทำบริการตามจุดต่าง ๆ เช่น ตู้หนังสือ ตู้เสื้อผ้าที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ หรือสังเกตดูอุโมง / ท่อทางเดินปลวกตามข้างฝา วงกบประตู หน้าต่าง ห้องใต้บันได หรือ บริเวณใกล้ ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น

- การขอความร่วมมือในการป้องกัน กำจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การจัดเก็บวางข้าวของ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เช่น ตู้เสื้อผ้า ไม่ควรวางชิดพนัง / กำแพง เพราะการตรวจเช็คกระทำได้ยาก

สารเคมีที่ใช้ : เอธีน่า 5 เอสซี 5% W/V, Fipronil

มาตรฐานการทำบริการกำจัดหนู

บริการกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิด

- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ อันได้แก่ ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะทำลายหรือคลาบไคล เป็นต้น

- วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้าหรือเร็ว ตามความเหมาะสมชนิดก้อน

- วางกาวตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้

- วางกับดัก (TRAPPING) จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานที่เหมาะสม โดยใช้กับดักเป็น หรือกับดักตาย (LIVE TRAP / SNAPTRAP)

- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

- คำแนะนำในการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ (EXCLUSION) การลดแหล่งอาศัย แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ ลดแหล่งอาหาร ได้แก่ การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

- สารเคมีที่ใช้ : BROMADIOLONE, สมุนไพรมาสเตอร์แคท